zámek

Areál vinařického zámku čp. 33 leží na návrší při J úpatí Chlumu, po obou stranách hlavní silnice na SZ okraji obce. Vlastní zámecká budova je od silnice oddělena obdélným nádvořím, obehnaným vysokou ohradní zdí se 3 branami, kterou na Z straně nahrazují konírny přiléhající kolmo na podélnou osu zámku. Směrem k J-JZ je zámek obklopen rozlehlou zahradou (s dochovanými úseky plné ohradní zdi). Součástí J části areálu je také velká průjezdní stodola (SZ směrem od zámku), orientovaná podélnou osou k silnici. Přes silnici (S část) se rozprostírá někdejší hospodářský dvůr s obytným domem s čp. 32 (orientovaný štítovým průčelím k silnici) s navazujícími chlévy a kravínem (S). Předmětem ochrany je zámek čp. 33, konírna, ohradní zeď nádvoří, obytný dům s chlévy, kravín, stodola, dům, zámecký park, ohradní zeď parku a pozemky vymezeného areálu.