zámek

Čtyřkřídlý jednopatrový zámek v nevelkém parčíku na severním konci obce. Zámek postavený r. 1792 jako obdélníková jednopatrová stavba. Přestavbou z r. 1869 doplněna na čtyřkřídlý půdorys kolem dvora. Částečně přestavěno v r. 1906 (doplněna věž, vstupní schodiště) a upravováno r. 1952. Ke střední části vede dvojité vnější schodiště, před ním fontána se sochou Viktorie. Při silnici zachována ohradní zeď s bránou.