zámek

Areál zámku se nachází v západní části centra města Jílové, mezi Jílovským potokem a hlavní průjezdní Teplickou ulicí. Od Teplické ulice je oddělen ohradní zdí doprovázenou vzrostlým stromořadím, které cloní pohled na zámeckou budovu. Tu lze vidět ze silnice v průhledu od východu a též z jihovýchodního koutu hlavního Mírového náměstí, zámecký areál se však pohledově výrazněji neuplatňuje, v siluetě obce je spíše méně nápadný. Areál má půdorysný tvar písmene L, zámecká budova se nachází v centrální zalomené části příslušných pozemků. V severním kratším cípu, obehnaném ohradní zdí, před vstupním průčelím zámku, se nachází většina položek areálu, seskupených kolem nádvoří. Jde o obslužné domy č. p. 156 a 157 na východní straně, mezi nimiž se nachází vjezdová brána. Dále je to kočárovna s epitafem v severozápadním koutu nádvoří, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého v jihozápadním koutu a bývalý vodní příkop s mostkem přes něj na jižní straně před průčelím. Uprostřed nádvoří je situována kašna. Západní delší cíp areálu je tvořen zámeckým parkem, v jehož západní části se nachází pavilon a vjezdová brána západní. Terén areálu je přibližně rovinný, přirozeně mu dominuje dvoupatrová hmota zámecké budovy završená mansardou.