zámek

Areál zámku je situován v jádru obce východně od hlavní komunikace. Budova zámku čp. 1 stojí na SZ straně areálu, budova bývalého pivovaru čp.27 JV od zámku, hospodářská budova S od zámku, park J od zámku a hospodářský dvůr na SV straně areálu. Na S straně se nachází sýpka a chlévy, JZ od sýpky hospodářská budova, na Z straně domek při hospodářském dvoru, na V straně stodola I. a stodola II. a na J straně hospodářské stavení s kolnou. Předmětem ochrany je areál zámku - zámek čp. 1, budova pivovaru čp. 27, park, hospodářská budova severně od zámku, domek při hospodářském dvoru, hospodářská budova JZ od sýpky, sýpka, chlévy, stodola I., stodola II., hospodářské stavení s kolnou, ohradní zeď s výklenkovou kaplí a pozemky vymezeného areálu.