zámek

Areál zámku se rozprostírá mezi intravilány Vlašimi a Domašína. Jádrem celku je zámecká budova, v jejíž blízkosti se nacházejí objekty hospodářského zázemí (dům čp. 4 a bývalý pivovar). Areál je z větší části obemknut ohradní zdí se 3 masivními branami (Vlašimská, Domašínská, Znosimská). Západně od zámku se rozprostírá rozsáhlý park s několika romantickými stavbami a dekorativními objekty (Čínský pavilon, tzv. Starý hrad, balustráda, Benátská studánka, socha Samsona) a mosty. Předmětem ochrany jsou: zámek, dům čp. 4, bývalý zámecký pivovar, Vlašimská brána, Domašínská brána, Znosimská brána, Čínský pavilon, Starý hrad, ohradní zeď se slepou arkádou, balustráda, Benátská studánka, most přes Blanici k Domašínu, mostek přes náhon k Domašínu, mostek u Domašínské brány, socha Samsona, most přes Blanici ke Znosimské bráně, zámecký park, ohradní zeď parku a pozemky vymezeného areálu. Socha Samsona se po zrestaurování plánuje umístit ve Vlašimské bráně čp. 344.