zámek

Rozlehlý mělnický zámek je situovaný v západní části historického jádra, na vysokém návrší nad soutokem. Trojkřídlý zámek s arkádovým nádvořím má hlavní křídlo umístěné na Z straně areálu nad soutokem. Boční S a J křídla doplňuje na V straně spojovací křídlo s pavlačí v patře. Zámek je otevřený na JV straně branou s průjezdem. Po S straně vstupní brány stojí patrová budova bývalého zámeckého hostince zv. Peklo. Při S křídle zámku se nachází malá zahrada a při severozápadním díle Z křídla stojí vinárna se zasklenou terasou. Předmětem ochrany je zámek, dům čp. 20 zv. Peklo, ohradní a opěrné zdi, zahrada a pozemky vymezeného areálu.