zámek

Při hlavní komunikační ose stojí jednopatrová budova obdélného půdorysu, členěná na osu rizalitem se zaobleným nárožím. Pravé křídlo je prolomeno 5 osami s pravoúhlými okny ve špaletě. Rizalit je na osu prolomen segmentově klenutým portálem s klenákem ve vrcholu. Vrata segmentově klenutá. V patře rizalitu 5 pravoúhlých oken ve špaletě. Levé křídlo zámku o 11 okenních osách s pravoúhlými okny ve špaletě. Podstřešní římsa nese sedlovou střechu s námětky. Západní štítová stěna prolomena 2 pravoúhlými okny a trjúhelníkový štít 2 čtvercovými větracími otvory. V interiéru se v intaktním stavu dochovala dvě pole křížové klenby mezi pasy v průjezdu; křížová klenba v přízemní místnosti přístupné z pravé části průjezdu a v levé zadní části průjezdu točité schodiště vedoucí do patra. Ostatní prostory zcela přestavěny podle potřeb kovovýroby. Původní střídmé členění fasády kordonovou římsou a rýhováním přízemí rizalitu bylo odstarněno při nanesení tvrdé brizolitové omítky.