zámek

Zámecký areál z 2. poloviny 18. století vznikl po zboření areálu někdejší tvrze ze 14. století, přestavěné později na zámeček, situované jižně od současného areálu. Stávající zámek je v podstatě panským domem, na severovýchodní straně rozlehlého dvoukřídlého hospodářského dvora. Obytné stavení má střední budovu s vjezdem do dvora s barokním portálem (dat.1923-novodobá úprava) a dvě souběžná křídla s hlavní budovou. Pravé, SZ křídlo z vnější strany pravoúhle ustupuje. Venkovní fasády prosté, okna bez ostění, portál bez tektoniky. Areál zahrnuje zámek, stáje, chlévy, špýchar, stodolu a nádvoří.