zámek

Zámecký areál se nachází v západní části obce. Přístupová komunikace odbočuje přímo z hlavní komunikace Písek - Čimelice - Praha u kostela Nejsvětější Trojice. Uprostřed zámeckého areálu se rozkládá hlavní zámecká budova s čestným dvorem vymezeným souborem hospodářských a obytných budov: na SV straně je dvůr ohraničen bývalou tvrzí, k níž je do půdorysu L připojena kočárovna a zámeček (všechyn objekty mají čp. 11), od nichž je cestou oddělen bývalý pivovar čp. 181. U něj se hranice dvoralomí k JZ, jíž prochází hlavní přístupová cesta. Po jejích stranách stojí obytný domek čp. 203 (blízko pivovaru) a čp. 167. Poblíž čp. 167 se nacházejí stáje čp. 168 jež spolu se sousedním domkem čp. 169 a následující barokní kočárovnou tvoří jižní hranici čestného dvora. Jihozápadní stranu hlavní přístupové cesty lemují fara čp. 4, škola čp. 3 a bývalý špitál čp. 2. Soubor zámeckých budov je zasazen do parku, jenž se rozkládá uvnitř areálu a po jeho SZ straně a osu celého areálu prodlužuje alej mířící ke dvoru v Rakovicích.