zámek

Dvoupatrový trojkřídlý barokní zámek, nádvoří, zámecký park, hospodářský objekt a dvůr. Areál je situován na západní straně obce. Zámecký objekt je monumentální barokní dvoupatrová budova, obklopující ze tří stran čestný dvůr. Severní a jižní boční křídla jsou užší než hlavní střední trakt. Nízké vstupní křídlo, kde byly dříve vrchnostenské kanceláře, bylo zbořeno v roce 1850. Na jih od zámecké budovy se nachází objekt stodoly a stájí, oddělený od zámku malým dvorem, který je přístupný přes bránu v ohradní zdi. Zámecký park je situován za budovou zámku na západní straně. Zámecký park je obehnán ohradní zdí, na severovýchodní straně přiléhá k zadní části sousedících usedlostí a zeď je zde nahrazena zdmi sousedících objektů. V západní části zdi je pilířová brána. Jižní část zdi je opět částečně nahrazena zdmi sousedních objektů nebo plotem, místy chybí úplně.