zámek

Zámek je situován na SV straně náměstí, od kterého je oddělen parčíkem. Pohledově se uplatňuje spolu s vedle stojícím děkanským kostelem jako dominanta náměstí. Čtyři křídla budovy vymezují obdélníkové nádvoří. Přední křídlo je jednopatrové, ostatní křídla dvoupatrová. Sedlové střechy bočních a zadního křídla jsou ve stejné výškové úrovni, střechy bočních křídel jsou v přední fasádě ukončeny valbami a střecha předního křídla k nim dobíhá v nižší úrovni. Původně svažitý terén je upraven několika opěrnými zdmi do teras. Zahrada sestává z několika částí, hlavní část je za zámkem.