zámek

Zámek je situován na JZ kraji obce. Hlavní přístup je vraty v krátké ohradní zdi, z ulice vpravo odbočující na spodním konci nadějkovské návsi (směr Mozolov, Šichova Vesec), další přístup do zámeckého parku je brankou za kostelem. Ze tří stran obklopuje zámek park, za nádvořím pak na zámek dříve navazoval komplex hospodářských budov.