zámek

Zámecký areál se nachází v centru obce Měšice. Zámecký areál přiléhá z jižní strany ke komunikaci Chýnovská ul., je obklopen parkem. Z východní strany navazuje drobná obytná zástavba, ze západní strany přiléhá bývalý hospodářský dvůr. Na severní straně zasahuje z části hospodářský dvůr, na SV navazují volné plochy (louky, zahrady).