zámek Brandýs nad Labem

Rozsáhlý areál zámku je situovaný ve východní části města na skalnaté terase při řece. Čtyřkřídlý zámek s nepravidelným vnitřním dvorem stojí v severní části areálu. Je situovaný při hraně terasy svažující se prudce k řece. Kolem zámku se z části dochovala fortifikace v podobě valů a příkopu. Hluboký příkop při zámku překlenuje kamenný klenutý most. V opěrné kamenné zdi valu se dochovala kašna. Při vnitřní přístupové cestě k zámku stojí dům s valbovou střechou, umístěný těsně nad příkopem. Kolem zámku se rozkládá rozsáhlý park se zbytky renesanční zahrady utvářené zdobenými terasami. Ze SV rohu zámku vybíhá krytá chodba ("Rudolfinka"), která překlenuje příkop a spojuje zámek se zahradou. Nedaleko chodby na skalnatém ostrohu nad řekou stojí polygonální altán. Areál je z velké části vymezen ohradní zdí a otevřen třemi branami. Další brána se nachází uvnitř areálu, při vstupu do bývalé obory.