zámek Daňkov

1) zámek čp. 32 2) kolny 3) chlévy 4) obytné stavení, býv. šafářství čp. 75 5) vila čp. 110 Hospodářský dvůr tvoří na jižní straně patrová budova zámku (1), na kterou na západní straně navazují v pravém úhlu zalomené kůlny (2). Severovýchodní stranu dvora tvoří v pravém úhlu se zalamující chlévy (3), na jejichž jižní straně navazuje obytné stavení, bývalé šafářství čp. 75 (4). V severozápadním nároží areálu stojí patrová vila čp. 110 (3).