zámek Hauenštejn, s tvrzištěm

Nad soutokem dvou potoků v údolí, které se výrazně svažuje k řece Ohři, na skalnatém ostrohu, přístupném od východu a severovýchodu situována nepravidelná dispozice, sestávající ze vstupného traktu s branou a vlastních zámeckých budov, navzájem spojených lomící se chodbou s válcovým schodištěm; střechy sedlové kryté břidlicí.