zámek Horšovský Týn

1) zámek 2) vdovský dům čp. 22 3) míčovna čp. 42 4) sýpka čp. 129 5) vyhlídkový pavilon - gloriet 6) loreta 7) studna na nádvoří 8) kašna se sochou Neptuna 9) kašna u příkopu 10) kašna v parku 11) kašna u ohrazení 12) brána s brankou u hlavního vstupu 13) brána s brankou u sýpky 14) brána u míčovny 15) most do náměstí 16) most do parku 17) lávka 18) socha sv. Prokopa 19) ohrazení 20) park 21) býv. zahradnictví Na jihu nevýrazné ostrožny stojí mohutný renesanční zámek, dominanta náměstí a městečka. Ze severu přiléhá rozlehlý park. Prokazatelné osídlení ostrožny již od poč. 11. stol., ale jde o nepochybně starší lokalitu. Stával zde biskupský dvorec s lehčím dřevěným opevněním. V první pol. 13. stol. jej vystřídal monumentální kamenný biskupský hrad opevněný hradbami a čtyřmi hranolovými věžemi. Biskupský hrad představoval kastel středoevropského typu. Po pol. 14. stol. úpravy za arcibiskupů Arnošta z Pardubic a Jana z Jenštejna. Za husitských válek přešel hrad do šlechtických rukou (purkrabí Zdeněk z Dršťky), v r. 1535 jej získali Lobkovicové. 13. 4. 1547 postihl město i hrad požár. Po požáru Jan Ml. z Lobkovic nechal přestavět hrad na výstavný renesanční zámek. Po pol. 16. stol nechal Kryštof z Lobkovic v zámeckém parku vybudovat loretu, míčovnu, gloriet, část vnějšího opevnění zámku a purkrabství na západním nádvoří. Po třicetileté válce získal zámek Maxmilián Trautmannsdorf. V r. 1945 majetek Trautmannsdorffů zkonfiskován státem. Dnes areál zámku spravuje NPÚ v Plzni.