zámek Komořany

Součásti areálu: zámek, kaple, hospodářská budova, brána, park, zahradní domek. Rozlehlý zámecký areál na vyvýšené terase nad Vltavou vytváří pohledovou dominantu této části vltavského údolí. Neúplně uzavřený dvůr je přístupný od V branou lemovanou brankami. Budově zámku dominuje věž se zbytky renesančních sgrafit na S fasádě. Severní hospodářská budova je necitlivě přestavěna, jihovýchodní hospodářskou budovu nahradila novostavba kolem r.2000. Západní část jižního hospodářského křídla,na pozemku kat.č. 2, u které bylo upuštěno od památkové ochrany nebyla demolována, zůstala zachována ve své klasicistní podobě a je opravena. Budovy obklopuje zanedbaný bývalý zámecký park se zbytky starých stromů, terasou, schodišti a zahradním domkem. Na místě starší tvrze umístěné na terase nad Vltavou vznikl v renesanci zámek. Ten byl někdy před r.1742 přestavěn na letní sídlo zbraslavských opatů. V polovině 19.století byl zámek novogoticky přestavěn a ve 20. století adaptován pro potřeby hydrometeorologického ústavu. Dvoukřídlá jednopatrová budova s věží, přístavky se zbytkem přilehlých hospodářských budov uzavírající prostorný dvůr přístupný efektní bránou. Obě křídla zámku svírají spolu tupý úhel. Fasády jsou jednoduché se zbytky šambrán na S straně a s profilovanou římsou. Věž stojí v SZ nároží z vnější strany, je osmiboká s trojlaločným oknem na Z fasádě ve 2NP, v místě zámecké kaple. Na S straně věže je odkryta větší plocha sgrafitové výzdoby. Střecha zámku je valbová, kryta břidlicí stejně jako jehlancová střecha věže. Zámek je částečně podsklepen valeně klenutými sklepy. V přízemí zachována dvě pole křížové hřebínkové klenby v chodbě a valenou klenbu s lunetami ve věži. Vlevo od vstupu do zámku je polygonální schodišťový přístavek z 19.stol. Dispozice obou podlaží je dvoutraktová. Ve 2.NP ve věži umístěna klenutá kaple s dochovaným barokním interierem s bohatou štukovou výzdobou a nástěnnými malbami. Přilehlé severní hospodářské křídlo je novodobě přestaveno. Původní pozdně barokní park, který zřejmě obklopoval toto letní sídlo Zbraslavských opatů byl v 19.století změněn na krajinářský. Později zde byl sad, štěpnice a les s užitkovým dřevem. Dnes je park prakticky bez cestní sítě jen s malými zbytky parkového vybavení. Park obklopuje zámek umístěný na přírodní terase nad řekou. Jeho západní část, která je na úrovni zámku je rovinatá, zarostlá náletovými dřevinami se zbytky starých stromů (platan). Západní část je prudce svažitá, zarostlá dřevinami, v SZ rohu je umístěno schodiště se zděnými sloupky a zábradlím. Jižní část je podstatně níže. Se zámeckou terasou ji spojuje zalomené zděné schodiště. Je využívána jako zeleninová zahrada, velmi zanedbaná.