zámek Kozel

1) zámek čp. 67 2) terasa a) plastika Jelena 3) jízdárna 4) kaple sv. Kříže čp. 267 5) lokajna čp. 266 6) konírna čp. 265 7) park a) chaloupka s litinovou kašnou b) altán - studna 8) skleník 9) domek zahradníka čp. 68 10) kašna se sousoším Řeky 11) most přes Úslavu Nad údolím řeky Úslavy, na J svahu návrší Boru, v někdejším Šťáhlavském panství, začal v 80. l. 18. stol. hrabě Jan Vojtěch Černín z Chudenic budovat lovecký zámeček. Stavbu navrhl a vedl pražský architekt Václav Haberditz. Novostavba měla čtyři křídla na pravidelném obdélníkovém půdorysu. Poč. 90. l. 18. stol. nechal Vojtěch Černín zámek rozšířit, aby vyhovoval zvýšeným nárokům společenským i rodinným. Jednalo se o přístavby dvou dvojic symetricky stojících budov, jízdárny a kaple, lokajny a konírny. Jízdárna a kaple vznikly jako dvě protějškově symetricky komponované budovy po bocích příjezdové cesty. Shodně vnějškově řešené budovy co do tvaru, velikosti, členění i detailů se liší až vnitřním prostorovým členěním. Navrhl je poč. 90. l. 18. stol. přední pražský architekt Ignác Jan Nepomuk Palliardi a stavbu vedl pravděpodobně Václav Haberditz. Lokajna a konírna jsou slohově velmi podobné, rovněž protějškově řešené budovy na opačné straně zámku, hlouběji v parku, patrně ze stejné doby a od téhož architekta. Domek zahradníka vznikl jako doprovodná, provozně nezbytná stavba někdy těsně po postavení zámku v 80. l. 18. stol. Po Černínech vlastnili panství Valdštejnové. Za nich byl upraven park a pod zámkem vznikla huť. Po konfiskaci v r. 1945 areál ve vlastnictví státu.