zámek Manětín

1) zámek a) sluneční hodiny b) socha sv. Karla Boromejského c) kamenná kašna (transfer z Osojna) 2) hospodářský dvůr a) kašna v hospod. dvoře 3) zámecká zahrada a) bazén I. se sousoším putti s labutí b) bazén II.se sochou putti s mušlí c) bazén III. d) terasa s vázami e) kovový plot oddělující zahradu od čestného dvora 4) oranžerie 5) dům zahradníka čp.166 6) dům zahradníka čp. 117 7) park 8) ohradní zeď Středověká johanitská komenda stávala mimo areál zámku, SZ od kostela sv. J. Křtitele a zanikla ve 2. pol. 15. stol. Tehdy získali panství Švamberkové, kteří jej drželi do r. 1544, kdy vystavěli snad na místě staré tvrze nové sídlo. Raně barokní úprava někdy v 70. l. 17 .stol. Po požáru v r. 1712 za Lažanských přestavba dle plánů T. Haffeneckera, nejdříve kostel sv. J. Křtitele (pův. got.), zámek cca od r. 1715, hosp. dvůr a terasy se sochami od J. J. Herschera ze 30. l. 18. stol. a zčásti od Š. Borovce.