zámek Manětín

1) zámek a) sluneční hodiny b) socha sv. Karla Boromejského c) kamenná kašna (transfer z Osojna) 2) hospodářský dvůr a) kašna v hospod. dvoře 3) zámecká zahrada a) bazén I. se sousoším putti s labutí b) bazén II.se sochou putti s mušlí c) bazén III. d) terasa s vázami e) kovový plot oddělující zahradu od čestného dvora 4) skleník a býv. domek zahradníka 5) park 6) ohrazení areálu Středověká johanitská komenda stávala mimo areál zámku, SZ od kostela sv. J. Křtitele a zanikla ve 2. pol. 15. stol. Tehdy získali panství Švamberkové, kteří jej drželi do r. 1544, kdy vystavěli snad na místě staré tvrze nové sídlo. Raně barokní úprava někdy v 70. l. 17 .stol. Po požáru v r. 1712 za Lažanských přestavba dle plánů T. Haffeneckera, nejdříve kostel sv. J. Křtitele (pův. got.), zámek cca od r. 1715, hosp. dvůr a terasy se sochami od J. J. Herschera ze 30. l. 18. stol. a zčásti od Š. Borovce.