zámek Potštejn s parkem

Jádrem čtyřkřídlý patrový zámek, před hlavním (východním) průčelím s bazénem, vymezené tvarovanou ohradní zdí s branami a vázami. Severně při zámku hospodářská budova a přírodní park, v jeho architektonizované části, tzv. růžové zahradě SV od zámku uprostřed bazén s vodotryskem, na severním konci dva sloupy s vázou, při západním okraji dvě okrasné zídky s vázami, kolem parku ohrazení. V polovině délky parku při východní straně přízemní stavení