zámek s areálem

Monumentální architektura složitého vývoje, z větší části fasádově sjednocena radikální barokní přestavbou pod vedením předního architekta Jana Blažeje Santiniho, tvoří jedinečný komplex budov bývalého cisterciáckého kláštera Studnice Blahoslavené Panny Marie ze 13. století. Ten byl po zničujícím požáru v roce 1784 na žádost posledního opata zrušen a následně přeměněn na zámek. Celý areál je dnes sevřen Konventním rybníkem na východě a Bránským rybníkem na západě. Přístupný je barokně upravenou bránou v dlouhé frontě jednotně řešené ohradní zdi, ke které těsně přiléhají podélné budovy útulny a hospodářských staveb původně sloužící zejména pro laiky, poutníky a světskou veřejnost. Severně od brány se nachází zrušený, původně farní kostel sv. Markéty přeměněný dnes na penzion a kavárnu. Nádvoří komplexu jsou obestavěna barokně upravenými gotickými objekty a barokními novostavbami. Dominantu prvního nádvoří tvoří barokní sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem. V jižní části se vstupuje do tzv. Pivovarského dvora. Budovy v tomto prostoru tvořili původní hospodářské zázemí kláštera. Jednalo se především o sýpky, skladiště, mlýn a pivovar. Bránou s kovanou mříží v těsném sousedství třípatrové věže, na kterou navazuje základní škola, se vchází na druhé nádvoří. V tomto centru areálu se tyčí původně konventní, dnes farní trojlodní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše. Jižně na kostel navazuje fragment původního konventu, který byl z větší části zbořen. Sever nádvoří uzavírá honosná stavba původní prelatury s dominantním trojbokým rizalitem, na který navazují barokní křídla zámku, jenž společně tvoří centrální čtyřkřídlou dispozici vymezující třetí nádvoří s kašnou. Čtvrté nádvoří ohraničuje severní strana kostela s protilehlou stavbou původních barokních koníren šlechtické akademie. Ostatní zástavba má převážně hospodářský charakter. Na nejvýchodnějším konci areálu stojí na břehu Konventního rybníka tzv. letní prelatura, upravená jako soukromé sídlo rodiny Kinských, dnešních majitelů zámku. Celý areál je obklopen souborem zahrad mající užitkový i okrasný charakter. Při jižní straně kostela je v půdorysném náznaku obnoven rajský dvůr s dochovanými fragmenty křížové chodby a s objektem desetiboké Studniční kaple Panny Marie, který byl původně součástí kvadratury.