zámek s dvorem a parkem

Pozdně středověké a raně novověké sídlo majitele panství s hospodářským zázemím, dominanta obce. Čtyřkřídlá budova zámku je ve značném odstupu obklopena ze severní poloviny objekty dvora (hospodářský objekt, správní objekt, špýchar, brána areálu), vnitřní zámeckýareál s parkem vydělen plotem, při zámku na záp. straně transferovaná socha sv. Jana Nepomuckého. Renesanční zámek založen snad v místě středověké tvrze kolem roku 1590. Upraven kolem 1630 a znovu kolem 1670 raně barokně, kdy byl zřízen i dnešní hospodářský dvůr. Krajinářský park z 19. století, socha sv. Jana Nepomuckého převezena ze vsi v 80. letech 20. století. Uzavřený čtyřkřídlý zámek s ojedinělým kobercovým sgrafitem na fasádách a raně barokními malbami v interiérech. Hospodářský dvůr raně barokní, kolem roku 1670, podle projektu zárubovského architekta - jeho jediný dochovaný ucelený soubor.