zámek s ohrazením

Původní pohraniční strážní hrad, připomínaný roku 1308. Roku 1523 vypálen a zbořen, v roce 1524 postaven zámek, opraven r. 1555; roku 1622 prodán rodu Trčků, po zavraždění hraběte Adama Trčka (1634) konfiskován císařem. Roku 1636 předán Jesuitské koleji sv. Anny ve Vídni. Jesuité se zámku ujali v r. 1718, vybudovali ze sutin zámek (1750), po požáru v roce 1759 obnoven r. 1770. Po zrušení řádu v roce 1773 vypálen a pobořen jako loupeživé sídlo Prusy (1778). Roku 1894 přestavěn. Příkop, který odděluje kopec se skálou od města je překlenut mostem o jednom oblouku. Brána na severní straně zdobena rustikou, má ve svorníku vytesanou růži. Brána vede přímo do nádvoří. Dříve vedla cesta po východním okraji ostružny, podle paláce k zadní bráně do horního hradu. Naproti bráně ve dvoře vznikl palác nepravidelného čtyřhranného půdorysu s několika novými budovami. Je obdélníkový, dvou až třípatrový, situovaný od severu k jihu, s polygonálním jižním průčelím, s mansardovou střechou. Budovaný na skále nestejné úrovně, sahající někde až do prvního poschodí. Na severní straně je kamenný portál s tesanou ornamentální dekorací z r. 1730-1740. Po stranách kulatý sloupec s venýřem a ozdobami, nad ním kruh a venýře. Segmenty kruhové, zdobené, tvoří horní část; nejvýše je svorník s vytesanou růžicí. Na jižní straně parkán, obklopený původními hradbami.