zámek s parkem

Na dominantním místě v centru obce severovýchodně od kostela stojí budova zámku obklopená parkem obehnaným ohradní zdí. Okolo ohradní zdi další drobnější stavby dříve užívané především k hospodářským účelům. Volně stojící dvoutraktová budova se skládá z převýšeného dvoupatrového obdélného křídla otevřeného na jih arkádami a z kolmo nasedajícího rovněž dvoupatrového, avšak nižšího křídla s hladkými fasádami, které k budově přiléhá na západní straně. Na západní křídlo navazuje další patrová přístavba s terasou. Střechy sedlové, u severního křídla zvalbené se dvěma vysokými renesančními komíny, na středu štíhlá hranolová vížka završená vysokým jehlanem. Arkády pětidílné, se stlačeným obloukem, podklenuté křížově s vytaženými hranami. Klenební patky v přízemí dosedají na pět hranolových okosených pilířů osazených na postamentech, v patrech na toskánské sloupy spojené plnou parapetní zídkou, na zdech klenební patky na konzolách – v přízemí jednoduchých, v patrech zdobených čabrakami. Z arkád obdélné vstupy do místností, v přízemí lemovány kamenným ostěním. Na východní fasádě patra oddělena jednoduchými kordonovými římsami a prolomena dvojicemi obdélných oken s podokenními římsičkami. Severní fasáda bez členění, v obou patrech prolomena pěticí obdélných okenních os, některé lemovány šambránou. Západní křídlo v přízemí zpřístupněno dvojicí pravoúhlých portálků s kamenným ostěním a obdélnými světlíky v nadpraží, prosvětleno dvojicí okenních os, v patrech členěno pěticemi okenních os v pravoúhlých šambránách, 1. a 2. patro odděleny kordonovou římsou. Přístavba přiléhající k západnímu křídlu prolomena dvojicí obdélných okenních os se šambránami v přízemí i patře. K západní fasádě západního křídla přistavěn nízký rizalit se vstupem do zahrady, v patře na osu vstupu okenní otvor. V interiéru v přízemí a patrech na chodbách křížové klenby s vytaženými hřebínky, v místnostech klenby valené s výsečemi i ploché stropy se štukovými zrcadly. V přízemí se nachází zámecká kaple, v koutě nižšího křídla renesanční zalamované schodiště do patra. Proti zámecké budově na východní straně u hlavní přístupové cesty čtyřboká kašna se sochou sv. Floriána.