zámek s parkem

Při konci vesnické zástavby parkově upravené nádvoří, na něm ve V části váza, v Z části bazén s vodotryskem a čtyři sochy lvů. Na S straně nádvoří bývalé stáje a myslivna čp. 2, při její Z straně žardiniéra, v Z čele nádvoří dvoupatrová budova zámku. Na V straně nádvoří část ohradní zdi, pokračující kolem novodobě přestavěných garáží i na J stranu parku. Rozlehlý přírodní park severozápadně od zámku, v něm severně při zámku pavilon, bývalá kaple Povýšení sv. Kříže a dále bazén s vodotryskem, při jeho SV okraji socha vodníka. Západně od zámku býval pavilonek s mřížovou kopulí, zaniklý počátkem 80. let 20. století, a dále k západu zpustlý dům zahradníka s oranžerií. Jihovýchodně od nádvoří přes silnici mohutná sýpka s dalšími zbytky zástavby a ohrazení hospodářského dvora.