zámek Týnec

1/ zámek - NKP 2/ konírna 3/ kočárovna 4/ stáje 5/ býv. pivovar čp. 3 6/ dům čp. 5 7/ park 8/ ohradní zeď s branami Areál zámku je situován v dominantní poloze uprostřed obce. V centru areálu je na vyvýšenině stojící zámecká budova (1), před ní čestný dvůr, vymezený na západě objektem konírny - míčovny (2) a při ní pod terénem situované kočárovny (3), z východu rozlehlými stájemi (4). Jižně a jihovýchodně od zámku jsou situovány hospodářské budovy - čp. 5 (6) a býv. pivovar čp. 3 (5). Dále na jih a jihovýchod, nad zámeckým areálem se rozprostírá zámecký park (7); v západní části parku klasicistní zahradní altán (bez památkové ochrany).