zámek Veltrusy

Areál zámku se rozkládá na pravém břehu Vltavy severně od vsi. Je obklopen krajinářským parkem s pohledovou osou ve směru J - S. Hlavní komunikační cesty jsou osová alej (k S) a okružní alej (na V). Budovy zámku stojí uprostřed jižní části areálu. Hlavní zámecká budova s nádvorními křídly, konírna a sýpka vymezují čestný dvůr s bazénem, na severu uzavřený pilířovým plotem se sochami a branou. Západně od zámku je situovaný čtvercový hospodářský dvůr, který na jihu tvoří hospodářská budova, domek ovčáka (v současnosti restaurace), na západě dlouhá stodola, na severu stáje a vozová kolna, na východě správní a administrativní budovy, dům čp. 264. V jižněji sousedící užitkové zahradě, oddělené zdí, je terasa se sklepem a schodištěm, malý a velký skleník se zděnými domky a výklenková stavba u velkého skleníku. V rozsáhlém anglickém parku východně od zámku stojí socha sv. Jana Nepomuckého, jihovýchodně od zámku oranžérie, dům zahradníka. Při cestě k jižní bráně stojí kaplička na paměť Charlotty Chotkové. Hlavní vstupní brána je situována v jižní části areálu. Je zasazena mezi dva domy čp. 312 a čp. 22 (součástí domu je též kolna a sklep). Severovýchodně od brány se rozkládá dančí obora, při silnici vymezená ohradní zdí, do parku byla vymezena pilířovým plotem (fragmenty). Uvnitř dančí obory v severovýchodní části stojí podstavec psího pomníku (socha psa byla odcizena). V jihovýchodní části areálu stojí Dórský pavilón, dále k severu pomník Umělecké besedy, grotta a Stanislavova hájovna čp. 61 a severovýchodně na pahorku pavilón Přátel venkova a zahrad. Na západní straně parku stojí na protipovodňové hrázi nad propustí Laudonův pavilón. Od něho na východ teče kanál, který se stáčí k severu a místy se rozvětvuje a opět spojuje. Přes něj vede několik mostků: lávka u užitkové zahrady, u oranžerie, most a lávka při hájovně čp. 61, lávka u pavilonu Přátel venkova a zahrad, most v okružní aleji. Severně od kanálu nedaleko okružní aleje je umístěn pomník Richarda van der Schotta, který se podílel na utváření přírodně krajinářského parku. Ve východní části parku na louce stojí socha Marta. V severní části parku, východně od osové cesty se na náhonu nachází egyptský kabinet a most se sfingou. Při osové cestě stojí sušárna ovoce. Západně stojí hájovna čp. 62 (Holandský selský dům) s dvorkem se zdí a se zahradou. V severním výběžku parku je oválný palouk, na kterém je situovaný pavilón Marie Terezie. Ve valu na západní straně je umístěna studna. Vně parku, na konci osové cesty stojí (v k.ú. Všestudy) Červený mlýn uzavřený ohradní zdí s branou. Při mlýnu je situovaný most přes umělý kanál. (v k.ú. Veltrusy).