zastavení křížové cesty II.

Původně zastavení č. VII „Kristus Pán padá podruhé pod křížem“ se nachází před hlavním jihovýchodním průčelím kostela sv. Havla. Do tohoto prostoru bylo druhotně přemístěno v souvislosti se stavbou vodárny koncem 20. století. Výklenková kaplička je vytesána z pískovce a je postavena na obdélném půdorysu. Na blokovém soklu s římsou je usazeno samotné těleso kaple s mělkou, segmentově ukončenou nikou, které je po stranách lehce projmuto. Kaple vrcholí segmentově vzepjatou profilovanou římsou, v jejímž vrcholu dříve býval vsazen kovový křížek (dnes druhotně vytesaný nad nikou). Vnitřní obvod niky nese stopy pozdějších úprav prohloubením s obloukovitým završením pro osazení reliéfů, při vnějším obvodu jsou patrné stopy po uchycení rámů či mřížek, které zřejmě chránily Ve výklenku byl v minulosti osazen terakotový reliéf z produkce Mayerova mnichovského uměleckého ústavu Při oslavách některých významných svátků nebo výročí bitev bývá do výklenku umístěn novodobý malovaný výjev z Kristova života na dřevěných deskách (na fotografii z roku 2003 je doložen poslední dochovaný terakotový reliéf s námětem „Kristus Pán padá podruhé pod křížem“).