zastřešení letního kina

Konstrukce se nachází severozápadně od historického jádra města. V rozlehlém parku, který se rozkládá na jihozápadním svahu kopce a je vymezen ulicemi Winstona Churchilla, Rooseveltova, Bělehradská a Stroupežnického. V areálu parku o rozloze 33 hektarů je situován amfiteátr, který je využíván pro kulturní a společenské akce, mimo jiné jako letní kino. Přístupný je po pěšinách, a to jak ze vstupu od ulice Rooseveltova, tak od vstupu od ulice Winstona Churchilla. Hlediště s elevací tvořenou přirozeně terénem je členěno na sektory. Plochy tvoří žulová dlažba s kamennými obrubníky. Na těchto stupních jsou osazeny lavičky betonová konstrukce s dřevěnými prkny tvořících sedáky a opěráky. Před hledištěm je vyvýšené podium vejčitého tvaru s dvěma propadly. Jeviště je zakončeno velkým, zakřiveným promítacím plátnem. V ploše hlediště je místo pro technické zázemí. Hlediště je zakončeno zděným objektem technického zázemí produkce i návštěvníků. Hlediště a jeviště tvoří zděné konstrukce z kyklopského zdiva a mají zaoblené hrany. Část z celkové kapacity 14 000 míst hlediště je chráněno střechou, konkrétně nad 5 500 místy. Zastřešení má podobu rovné plochy polygonálního tvaru (největší rozměr je 67, 2 x 34, 7 m). Konkrétně tvar je blízký lichoběžníku s kratší stranou tvořenou vpadlým segmentem. Desku z obdélných betonových dílů nese prostorová příhradová konstrukce. Tato střecha je v jedné čtvrtině vynášena ocelovým segmentem a delší zadní konec je položen na zděnou konstrukci zázemí. Segment s rozpětím 80 metrů a vzepětím 20 metrů je kotven do betonových patek mimo plochu hlediště. Spojení mezi střechou a segmentovým obloukem zajišťuje prostorová síť z křížících se ocelových prutů. Přední hrana je kryta lemem z vlnitého plechu. Boky jsou překryty jen z částečně, a to přibližně z poloviny. Ocelová konstrukce má světle šedou barvu.