zdymadlo

Architektonicky významnou součástí Vraňansko-hořínského plavebního kanálu je objekt zdymadel se dvěma plavebními komorami (velkou na severozápadní straně a malou na jihovýchodní straně), věží velínu (původně elektrocentrály) a spojovacími mosty přes dolní ohlaví a plavební kanál pro lodní dopravu. Stěny plavebních komor jsou vyzděné z lomového kamene, s obkladem z kyklopského zdiva. Hrany jsou armovány žulovými kvádry. Na chodníku po koruně stěny oddělující komory je osazena žulová deska s datací 1905. Věž velínu stojí na sv. konci stěny oddělující plavební komory. Fasády věže jsou členěné výraznou nárožní bosáží. Přízemí se otevírá ze severní a jižní strany půlkruhově završenými otvory. Archivolta je výrazně bosována, cvikly jsou z kyklopského zdiva. Patro obsahuje tři obdélná vertikální okna. Boční fasády patra člení segmentový oblouk, pod nímž je vložené menší čtvercové okno s plastickým orámováním (plocha pod obloukem v úrovni patra je z režného zdiva). Věž kryje nízká stanová střecha (výrazně širší než hmota věže) krytá prejzy. Z vrcholu střechy vystupuje nástavec s vlajkovým stožárem. Tři podlaží věže propojuje litinové vřetenovité schodiště. Dochovány jsou prosklené vstupní dveře s roletou. Přes dolní ohlaví plavebních komor vede most. Obě ohlaví jsou přemostěna dvěma shodnými segmentovými oblouky. Klenba je železobet., na lících obložená žulovými kvádry. Po stranách oblouků jsou pylony z kyklopského zdiva s kruhovými terči. Vnitřní vyšší nesou na vrcholu lucerny. Uprostřed mostu je pravoúhlý vstupní otvor, nad nímž je vsazena obdélná kamenná deska s nápisem: A.D./1905.