železárna

Severní, patrně hlavní vjezdové pětiosé průčelí se středním mírně předstupujícím rizalitem je v ose prolomeno půloválně sklenutým vjezdem, opaženém kamenným ostěním s římsovými náběhy v patkách nízkého záklenku a s lichoběžníkovým klenákem ve vrcholu. Dochovala se původní dvoukřídlová značně ztrouchnivělá vrata s lícní stranou složenou z diagonálně (symetricky střechovitě a klasovitě) kladených prken. Nad vjezdem byla ve zdi zasazena litinová deska s pamětním nápisem, dnes uložená v Okresním muzeu Příbram. Po obou stranách hlavní brány jsou pravoúhlé vchody s vysokými půlkruhovými světlíky v nadpraží, v krajních osách vysoká půlkruhově zaklenutá okna se zbytky plochých šambrán v šikmo ven se rozvírajících špaletách. Východní i západní průčelí budovy jsou shodně pětiosé se čtyřmi vysokými stejně sklenutými okny, v jižní ose je vjezd, na západě půloválně sklenutý, na východě pravoúhlý. Patrová věžovitě převýšená nástavba na jižní straně huti je pročleněna nárožní omítkovou kvádrovou rustikou, profilovanými pásovými římsami a římsou korunní. Věž je na všech stranách kromě východní prolomena dvojicí obdélných oken v plochých šambránách. Budova huti má valbovou střechu, krytou z větší části novou pálenou vlnivou krytinou, pouze na severní straně jsou staré dožívající chatrné drážkovky. Nad věží je nízká čtyřboká jehlancová střecha se starší eternitovou krytinou. Novější přízemní přístavky na jižní a západní straně budovy byly v minulém desetiletí odbourány s výjimkou nízké přístavby při JV nároží. V areálu hutě stálo několik novějších užitkových zcela nehodnotných staveb (parc.č. 1043, 1044), které nový majitel nechal nedávno zbořit. Na sv. okraji areálu nad Litavkou dosud stojí malý zděný přízemní domek obdélného půdorysu, omítnutý novou světlešedou vápennou omítkou, s valbovou střechou krytou bobrovkami (parc.č. 1048). Domek asi z konce 19. stol. vznikl pravděpodobně jako zázemí hlavní budovy v době, kdy se změnila její funkce a huť byla využívána jako pila.