železárna - Růženina huť

V údolí nad obcí na pravém břehu Bělé výrobní areál tvořený hutí a pomocnými provozy, přes cestu pod svahem správní objekt čp. 42 a skladovací objekty.