železniční most

Viadukt o délce 220 metrů má tři kamenné pilíře, rozpětí polí mezi pilíři je v rytmu 50 m - 60 m - 60 m -50 m, nosná konstrukce byla tvořená 5 metrů vysokou příhradovou konstrukcí s horní mostovkou. Nejvyšší výška nad hladinou je 49 metrů. V současnosti je původní konstrukce přesunutá na pomocné pilíře z materiálu PIŽMO a původní příhradový nosník byl nahrazen příhradovou mostní konstrukcí typu ŽM 16 s dolní mostovkou.