železniční most

Most překračující řeku Chrudimku východně od stanice Pardubice hl.n. nese na mostnici dvě koleje. Most je tvořen třemi poli se segmentovými oblouky na zděných pilířích. Celý objekt je z kamenného kvádrového zdiva. Klenby jsou vystavěné z pískovcových kvádrů, vrstva v závěrku kleneb a průčelní klenáky ze žuly. V cípech kleneb se nachází lomové zdivo obložené pískovcovými kopáky, římsové kameny držící kovové zábradlí jsou z pískovce, návodní pilíře i opěry jsou obloženy žulovými kvádry. Zdivo mostních křídel je cihelné. Tyto dílčí úpravy pochází z rekonstrukce z roku 1931. Mostní těleso má délku 67 m a šířku 8,4 m. Souběžně s železničním mostem překračuje Chrudimku i silniční most a most na vlečce do teplárny.