železniční most

Most se nachází v extravilánu, severozápadně od obce Těchoraz, v bezprostřední blízkosti východně od města Vyšší Brod. Svou osou je orientován zhruba V – Z. Jedná se o ocelový příhradový šikmý most s prostou trámovou nýtovanou konstrukcí s dolní mostovkou, o jednom poli, s kamennými opěrami a s křídly. Most je konstruován jako ocelový příhradový, s dolní mostovkou, o jednom poli, jako levošikmý, s křídly. Délka mostu je 60,15 m, délka přemostění 51,90 m, šířka 6,20 m a výška 5,20 m. Přímá příhradová konstrukce je nýtovaná. Dolní vodorovné nosníky mají tvar obráceného T, horní tvaru I. Horní a dolní nosníky jsou propojeny dvanácti zdvojenými stojkami, které tvoří jedenáct příhradových polí a ztužena ještě diagonálným zavětrováním dvěma vzájemně propojenými L profily. Stojky jsou v dolní části zesíleny šikmými příložkami. Mezi stojkami je osazeno železné dvoutyčové zábradlí, které na koncích mostu je rozšířeno do stran. Oba příhradové nosníky jsou v horní části ještě zajištěny překladovými vazníky portálového typu, které jsou zajištěny podélným ztužidlem a křížovým zavětrováním. Nosná konstrukce mostu je vynesena pobřežními pilíři, vyzděnými z kamenných opracovaných kvádrů. Přes most prochází jedna kolej, prostor po stranách koleje je zakryt železnými pochůznými rošty. Pobřežní mostní pilíře jsou vyzděny z lomového kamene. Uložení nostné konstrukce na pilířích je pomocí ocelových tříválcových ložisek. Křídla mostu jsou šikmá a kolmá, vyzděna jsou též z lomového kamene. Koryto řeky v místě pod mostem je neupraveno, tok k mostu přitéká od jihozápadu.