železniční stanice Plzeň - Jižní předměstí

1) stará odjezdní budova čp.574 - včetně nástupiště 2) nová přijímací budova čp.1584 - včetně nástupiště 3) silniční most 4) kovové zábradlí 5) chodník v Hálkově ulici Areál železniční stanice „Plzeň-Jižní předměstí“, situovaný mezi železničními tratěmi z Plzně do Chebu a Domažlic, sestává ze staré odjezdní budovy čp. 574-včetně nástupišť (1), nové přijímací budovy čp. 1584-včetně nástupišť (2), silničního mostu mezi ulicemi Koperníkovou a Němejcovou (3), kovového zábradlí oddělujícího chodníky od pozemků patřící dráze v ulicích Borské a Hálkově (4) a chodníku v Hálkově ul. podél úvozů, kterými vedou železniční tratě (5).