železniční stanice Praha - Hlavní nádraží

Areál hlavního nádraží se skládá z čp. 300 - nádražní budovy a haly nad kolejištěm. Rozsáhlá nádražní budova průjezdového typu má symetricky a výrazně členěné hmoty: zdůrazněna je střední část s odjezdovou halou s pokladnami, s bohatou štukovou a malířskou výzdobou v patře s kavárnou zaklenutou mohutnou kupolí. Průčelí je sevřeno mezi dvěma nárožními věžicemi, fasádě dominuje obrovské půlkruhové okno s vitrážemi. Do stran vybíhají boční patrová křídla s arkádou v přízemí, která zakončují věžicovité boční pavilony. Do bočních křídel byly umístěny restaurace a representační sál. Koncové pavilony jsou čtyřpodlažní, v jednom je císařský salonek s původním vybavením. Na výzdobě se podíleli přednější umělci své doby: sochaři Stanislav Sucharda, Hanuš Folkman (alegorické postavy na hl. průčelí), Ladislav Šaloun - provedl dekorativní a sochařskou výzdobu fasády a interiéru. Nástěnné malby v salonku provedli Václav Jansa a Viktor Stretti. Halu nad kolejištěm tvoří dva oblouky ocelové nýtované prosklené konstrukce.