železniční stanice Vyšehrad

Železniční stanice je tvořena souborem tří budov vzniklých na počátku 20.století. Hlavní budova (parc. č. 286, přesahuje na parc. č. 284/1) je složena ze středního vyššího objektu a postraních dvoutraktových nižších křídel. Při ulici je budova dvoupatrová, ze strany kolejiště a nástupiště jednopatrová. Náročně členěné fasády jsou bohatě zdobeny architektonickými a uměleckými prvky. Nástupiště je kryto dřevěnou konstrukcí s dřevěnými zasklenými stěnami . Budova čekárny (parc. č. 287) stojí na protější straně kolejiště. Je přízemní, z hrázděného zdiva.Dřevěné prvky konstrukce jsou členěny vyřezávanými historizujícími detaily (demolice 2007-2008) Strážní domek (parc. č. 288) - je drobná funkční stavba. Je přízemní, postavený na úrovni kolejiště. Větší část hlavní fasády tvoří pásové prosklení, které přechází na boční fasády. Ty vybíhají do trojúhelných štítů s dřevěnými výplněmi. Uvnitř domku je původní drážní zařízení.