železniční stanice - zastávka Město

Obdélná, devítiosá bodova. Průčelí obácené k městu jednopatrové, ke kolejišti, kde je zvýšený terén, přízemní. Ve středu patrové fasády plochý trojosý risalit ukončený nízkou atikou. Přízemí člení omítková rustika. Okna v přízemí obdélná šestitabulková, nad polokruhem zaklenutým vchodem rovná římsa. Okna 1.patra osmitabulková, zaklenuta polokruhem. Fasáda obrácená ke kolejišti je desetiosá, osmitabulková okna zaklenutá polokruhem. Střední dvouosý risalit věžovitě přečnívá ostatní stavbu. Vrchní risalitová okna obdélná, šestitabulková. Omítka žlutavá. Nízká valbová střecha kryta eternitem. Vnitřek plochostropý. (J. Nygrín, IX.1961, PhDr. V. Paukrt)