železniční stanice Zbiroh

1) výpravní a obytná budova čp. 71 2) bývalá budova technické správy 3) bývalá prádelna s chlívky Areál bývalé železniční stanice Zbiroh je situovaný ve svažitém terénu cca 2,5 km jižně od obce Zbiroh, původně při železniční trati Plzeň – Praha (v roce 2014 odkloněna). Jádrem a dominantou jednotně slohově řešeného nádražního areálu je výpravní a obytná budova čp. 71. Další drobné doprovodné stavby stojí severovýchodně od hlavní budovy. Je to přízemní objekt býv. prádelny s chlívky (3) a bývalá budova technické správy (2); oba samostatně stojící objekty jsou situovány na ploše bývalé zahrady, která z východní strany přímo navazuje na výpravní budovu. Zahrada leží v prostoru mezi komunikací a železniční tratí, plocha pozemku je na straně při komunikaci vodorovná, na jižní straně k trati terén prudce stoupá; plocha zatravněná s náletovými dřevinami, v západní části se zelinářskými záhony, při trati porostlá vzrostlými stromy.