zemědělská usedlost

Zemědělská usedlost náležející typu pojizerského patrového domu volně stojící mimo zástavbu, štítově orientovaná J směrem ke komunikaci. Usedlost tvoří obytný patrový dům s kamennými chlévy, roubená stodola. Areál je obehnán trámovým plotem s pískovcovými sloupky se dvěma branami a brankou. Mimo hrazený areál se na V nachází socha Panny Marie a tzv. Rakoušův sroubek.