zemědělský dvůr Jarov

Dvůr Jarov se nalézá západním směrem od obce Libějovické Svobodné Hory, severně nad silnicí do Bavorova. Dvůr neuzavřený, nepravidelného tvaru, s klenutými stájemi na jihu, správcovskou budovou na výhocdní straně a dalšími hospodářskými budovami na severu (stodola, kolna, chlévy). Západní strana neohraničena, volně přechází do sousedních pozemků. V areálu se nacházejí nechráněné objekty - nová otevřená kolna, přístavky a přístřešky.