židovský dům

Na tvaru nepravidelného lichoběžníku stojící jednopatrová budova, vniřní prostory na osu rozděleny valeně sklenutou chodbou, místnosti sklenuty pruskou plackou, patra plochostropá. Vchod uzavřen dvoukřídlími laťkovými ozdobnými dveřmi s částečně prosklením naddveřím prostorem.