židovský hřbitov

Obdélný pozemek ležící 400 m jihojihozápadně od historického centra obce. Na východní a části jižní strany se dochovaly zchátralé zbytky cihelné ohradní zdi (19. stol.), v jihovýchodním rohu se vstupem s pískovcovým ostěním se segmentovým nadpražím a profilací nad soklem ukončenou. Původní dvoukřídlé dveře nezachovány. Na ostatních stranách pozemek ohraničuje drátěné pletivo s betonovými sloupky, na západě částečně i dřevěná stodola. Pozemek je v západní části svažitý směrem do středu, na východě je střed zvýšen obdobně jako okraje, mezi nimi jsou sníženiny- cesty. Nejvyšší část je na jižní straně. Náhrobní desky většinou pískovcové, výjimečně i mramorové, stojí obráceny k východu, některé jsou zkráceny. Na kopci v jihozápadní části jsou zřejmě nejmladší pomníky s vysokými pylony a obrácenými hroby či tumbami, i s litinovým zábradlím. Nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1645. Vstup z ulice tvoří nenápadný úzký průchod vpravo od domu čp. 217, v cihelné zdi kryté pískovcovými deskami, s pískovcovým portálem. Dveře jsou novodobé, plechové.