židovský hřbitov

Ve svahu umístěný, z lomového kamene (břidlice) postavenou zdí ohrazený hřbitov se skládá ze 3 částí - nejníže položená nejstarší část se zazděným vstupem, na ni navazuje střední část hřbitova se zazděným obdélným portálem s rytým dvouřádkovým textem s datací 1787 a směrem k řece nejníže položená nejmladší část hřbitova s posledním vstupem v ohrazení z lomového zdiva. Starší část hřbitova zvýšena nasypáním zeminy téměř po korunu ohradní zdi (pohřby ve vrstvách), nová část připojena počátkem 20. století. Ve zdi zazděný žulový portál s datem 1787, ze hřbitovní strany zasypaný snad při zvyšování terénu. Nová část hřbitova devastována nacisty. Dochované náhrobky jsou pískovcové, ploché, půlkruhově ukončené, orientované na východ, s reliéfy žehnajících rukou, koruny a nejčastěji Davidovy hvězdy. Ve střední části se nachází několik dvojitých desek desatera pro zemřelé manžele.