židovský hřbitov

1) soubor 206 náhrobků 2) ohradní zeď s branou Židovský hřbitov je situován v severní části města, severozápadně od náměstí Svobody, na nároží Pražské a Sluneční ulice. Plocha hřbitova přibližně obdélného půdorysu s pravoúhlým zúžením na východní straně, s delší osou probíhající ve směru západ – východ. Hřbitov leží v mírném svahu, klesajícím k jihu směrem do centra městečka. Hřbitov je po celém obvodu vymezen kamennou omítanou ohradní zdí. Vstup do hřbitova od východu z Pražské ulice branou s dvoukřídlými plechovými vraty. Hřbitov má plochu 1045 m2. Na ploše hřbitova je situováno celkem 206 náhrobků, které jsou umístěné v rovnoběžných řadách, probíhajících severojižním směrem. Plocha hřbitova je zatravněná, v přední části několik vzrostlých stromů.