židovský hřbitov

1) soubor náhrobků 2) ohradní zeď Areál hřbitova zhruba obdélný je ohrazen kamennou nízkou zdí, místy již pobořenou. Na jeho ploše, zarostlé vysokým lesem, jsou porůznu roztroušeny ležící i stojící náhrobní kameny, obdélné desky , na horním konci zakulacené s rytými hebrejskými nápisy.