židovský hřbitov

Hřbitov se nachází v severozápadní části města u malého parku v Michalské ulici. Areál zahrnuje hřbitov včetně náhrobků, ohradní zdi a vstupní bránu. Z jižní strany je hřbitov ohraničen úsekem městské hradební zdi se dvěma baštami, tato zeď a bašty nejsou součástí areálu nemovité kulturní památky židovský hřbitov, ale náležejí do areálu nemovité kulturní památky městské opevnění, rč. 14208/3-4660.