židovský hřbitov

Areál židovského hřbitova je situován severozápadně za obcí ve svahovitém terénu asi 500 metrů od návsi. Dochovalo se zde přibližně 150 náhrobků. Nejmladší hroby jsou v severovýchodním cípu hřbitova. V jižním nároží areálu je do ohradní zdi vestavěna budova márnice s pamětní deskou o založení hřbitova. Celý areál je vymezen kamennou ohradní zdí. Vchod do hřbitova se nalézá po pravé straně márnice a je otevřen pilířovou branou s dřevěnou výplní. Předmětem ochrany je židovský hřbitov, ohradní zeď, márnice a pozemky vymezeného areálu.